III Kongres, Największy studencki, 25-26 Listopada 2015
Makroekonomiczny,kongres poświęcony, szkoła główna handlowa
2015, makroekonomii, w warszawie

O Kongresie


Najbliższa edycja Kongresu Makroekonomicznego, pod wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego tematem przewodnim będzie strefa euro.

Kongres jest przedsięwzięciem organizowanym przez Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii działające w SGH przy współpracy z firmą McKinsey & Company. W swojej idei ma łączyć środowiska biznesowe, akademickie oraz studentów – młodych ludzi rozpoczynających aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Stanowiąc cykliczną platformę wymiany myśli i doświadczeń, Kongres Makroekonomiczny ma szansę przyczynić się do poprawy jakości i efektywności przyszłych decyzji podejmowanych na istotnych dla polskiego dobrobytu stanowiskach. Celem projektu jest edukacja, zainteresowanie studentów ekonomią, zachęta do poszerzenia wiedzy oraz zaangażowania w kwestie gospodarcze naszego kraju.

Nasze cele

Dlaczego organizujemy Kongres?


Naszym celem jest zachęcenie słuchaczy do interpretowania procesów zachodzących w gospodarce. Poznając przyczyny obecnej stagnacji gospodarczej w Europie możemy wyciągnąć wnioski i podjąć próbę znalezienia najlepszego sposobu na dynamiczny wzrost gospodarki.

W przyszłości Polska zobligowana jest do partycypacji we wspólnej strefie walutowej, co wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla polskiego biznesu. Dla słuchaczy planujących założyć własny biznes, wiedza wyniesiona z konferencji może okazać się nieoceniona.

Kolejnym zamiarem jest wzbogacenie wiedzy uczestników z bieżących tematów ekonomicznych dotykających strefy euro. Najlepszym sposobem na pogłębienie wiedzy jest przekazywanie jej studentom od doświadczonych prelegentów, którzy dają słuchaczom możliwość spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw.

Harmonogram


o tym będziemy rozmawiać w tym roku

Dzień 1

Konferencja


Organizatorzy


Partnerzy


Wspierają nas

Partner strategiczny

http://mckinsey.pl/

 

 

Partnerzy

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/KEI/Strony/default.aspx

 

 

http://www.hftbrokers.pl/

 

 

 

 

Patroni merytoryczni i instytucje publiczne

 

 

Patroni medialni

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższym adresem mailowym:

macroeconomic.congress@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa