0
UCZESTNIKÓW
0
EDYCJA
0
PRELEGENTÓW

NAJWIĘKSZA STUDENCKA KONFERENCJA EKONOMICZNA W POLSCE!

O KONGRESIE

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku i podczas każdej edycji odwiedzają nas światowej sławy eksperci. W zeszłym roku tematem przewodnim była „Ekonomia a zmiana klimatu”. Opublikowany niedawno 6. Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości – zmiana klimatu będzie miała drastyczny wpływ na niemal wszystkie światowe gospodarki, o ile nie zostaną teraz podjęte odpowiednie kroki. To doskonały czas, aby stworzyć dyskusję o tym, jak uwzględnić zmianę klimatu w naszych teoriach i modelach ekonomicznych oraz jakie kroki powinna podjąć Polska, aby przygotować się na nadchodzące zmiany. W ramach IX Kongresu Makroekonomicznego uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć od czołowych polskich i światowych ekonomistów dyskusje na temat przyszłości wzrostu gospodarczego, transformacji energetycznej, polityki monetarnej oraz modelowania makroekonomicznego.

ORGANIZATORZY

SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII

INSTYTUT STUDIÓW 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działające przy Katedrze Finansów Międzynarodowych, to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych działających w SGH. Świadczy o tym liczba punktów przyznawanych przez Samorząd Studentów w ramach semestralnej oceny projektów, w której od kilku lat znajdujemy się w ścisłej czołówce. To również największe koło zajmujące się tematyką szeroko pojętej ekonomii.

Wśród obszarów zainteresowań członków SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. SKN FM to także miejsce do rozwoju osobistego oraz kształcenia postaw obywatelskich. Koło w obecnej formie istnieje już 10 lat. W tym czasie grono alumnów, obecnych członków i bliskich sympatyków osiągnęło łącznie ponad 200 osób. W tym roku liczba aktywnych członków Koła przekracza 50 osób.

ISES jest stowarzyszeniem powstałym w 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN Finansów i Makroekonomii. Obecnie liczy 35 członków, w tym kilku pracowników naukowych oraz wielu specjalistów z sektora publicznego (gł. NBP i MF) i prywatnego (gł. sektor bankowy). Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych. W tym celu ISES dąży m. in. do wspierania rozwoju SKN FM, realizując wspólnie kilka projektów, w tym Gabinet Cieni RPP, Prognozy Gospodarki Polskiej, SPES, Reformy dla Polski. Coroczny Kongres Makroekonomiczny ma stać się sztandarowym przykładem naszej owocnej współpracy.

Keynote Lecture

prof. Steve Keen

Panel

Wzrost gospodarczy w kontekście zmian klimatu
prof. Marcin Piątkowski
prof. Jakub Growiec
dr hab. Karolina Safarzyńska
dr Maciej Grodzicki

Panel

Wyzwania transformacji energetycznej Polski i unijna polityka klimatyczna
dr Jan Witajewski-Baltvilks
dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk
Aleksander Śniegocki
Marek Lachowicz

Panel

Wpływ zmian klimatycznych na prowadzenie polityki pieniężnej
dr hab. Łukasz Hardt
dr Jakub Borowski
Katarzyna Szwarc
Mikołaj Raczyński

Lecture

Ecological macroeconomics modelling and simulations
mde
dr André Cieplinski

Lecture

State-of-the-art econometric climate modelling
dr Dóra Fazekas

PROGRAM KONGRESU

Dzień 1 – Ekonomia wobec zmiany klimatu

Keynote Lecture

prof. Steve Keen

 

Panel: Wzrost gospodarczy w kontekście zmian klimatu

prof. Marcin Piątkowski 

prof. Jakub Growiec 

dr hab. Karolina Safarzyńska 

dr Maciej Grodzicki

 
Dzień 2 – Zmiana klimatu – wyzwania dla polskiej gospodarki
Panel: Wyzwania transformacji energetycznej Polski i unijna polityka klimatyczna

dr Jan Witajewski-Baltvilks

dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

Aleksander Śniegocki

Marek Lachowicz

 

Panel: Wpływ zmian klimatycznych na prowadzenie polityki pieniężnej

dr hab. Łukasz Hardt

dr Jakub Borowski

Katarzyna Szwarc

Mikołaj Raczyński

 

Dzień 3 – Macroeconomic modelling

Lecture:  Ecological macroeconomics modelling and simulations

dr André Cieplinski

Lecture:  State-of-the-art econometric climate modelling
dr Dóra Fazekas

 

PATRONATY

PATRONI

PATRONI HONOROWI

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI