0
EDYCJA

16 - 17 listopada 2022

hybrydowo

NAJWIĘKSZA STUDENCKA KONFERENCJA EKONOMICZNA W POLSCE!

O KONGRESIE

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego wieloletniej współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku, podczas każdej edycji odwiedzają nas światowej sławy eksperci. W tym roku tematem przewodnim jest „Odnowa gospodarki w epoce niestabilności”.  W ramach X Kongresu Makroekonomicznego uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć od czołowych polskich i światowych ekonomistów dyskusje na tematy: polityki pieniężnej, widma recesji, wyzwań czekających handel międzynarodowy.

ORGANIZATORZY

SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII

INSTYTUT STUDIÓW 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działające przy Katedrze Finansów Międzynarodowych, to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych działających w SGH. Świadczy o tym liczba punktów przyznawanych przez Samorząd Studentów w ramach semestralnej oceny projektów, w której od kilku lat znajdujemy się w ścisłej czołówce. To również największe koło zajmujące się tematyką szeroko pojętej ekonomii.

Wśród obszarów zainteresowań członków SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. SKN FM to także miejsce do rozwoju osobistego oraz kształcenia postaw obywatelskich. Koło w obecnej formie istnieje już 10 lat. W tym czasie grono alumnów, obecnych członków i bliskich sympatyków osiągnęło łącznie ponad 200 osób. W tym roku liczba aktywnych członków Koła przekracza 50 osób.

ISES jest stowarzyszeniem powstałym w 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN Finansów i Makroekonomii. Obecnie liczy 35 członków, w tym kilku pracowników naukowych oraz wielu specjalistów z sektora publicznego (gł. NBP i MF) i prywatnego (gł. sektor bankowy). Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych. W tym celu ISES dąży m. in. do wspierania rozwoju SKN FM, realizując wspólnie kilka projektów, w tym Gabinet Cieni RPP, Prognozy Gospodarki Polskiej, SPES, Reformy dla Polski. Coroczny Kongres Makroekonomiczny ma stać się sztandarowym przykładem naszej owocnej współpracy.

PROGRAM KONGRESU

16 -17 listopada 2022

16 listopada 

Aula I Budynek C 

Szkoły Głównej Handlowej 

al. Niepodległości 128 

Rozpoczęcie  o godzinie 10:00

 

17  listopada

Aula VII Budynek G 

Szkoły Głównej Handlowej

al. Niepodległości 162 

Rozpoczęcie o godzinie 10:00

 

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest
“Odnowa gospodarki w epoce niestabilności”

 
 

Keynote Lecture

Wyzwania dla banków centralnych w czasach niepewności.

Łukasz Hardt

Profesor ekonomii, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022. W swojej pracy naukowej zajmuję się m.in. ekonomią kosztów transakcyjnych i filozofią ekonomii. Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Były członek Rady GPW w Warszawie i pracownik PAN. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Cambridge i London School of Economics.

Panel I

Między walką z inflacją a dominacją fiskalną. Czy bank centralny pozostanie

niezależny?

Lata pandemii i kryzys inflacyjny, który po nich nastąpił wypchnęły politykę monetarną do centrum opinii publicznej. Zmiany stóp są szeroko komentowane, a źródła inflacji stały się tematem politycznym. Dochodzą do głosu opinie, że polityka monetarna i fiskalna państw powinny być koordynowane w celu ochrony gospodarki i konsumentów. Rodzi to pytanie, czy rola banków centralnych nie ulegnie zmianie. Nie ulega wątpliwości, że ostatnie lata były burzliwych okresem dla doktryny polityki pieniężnej. Jakie są jej perspektywy w dłuższej perspektywie?

Mariusz Adamiak

Rozpoczął pracę w 1994 r. jako makler w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Od 1996 roku, przez 14 lat zajmował się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, w tym przez 7 lat jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w Pioneer Investments, lidera polskiego rynku zarządzania aktywami. Pracował w zagranicznych oddziałach Pioneer Investments, w których zarządzał funduszami inwestującymi na rynkach wschodzących Europy, Azji i Afryki. Posiada licencje maklera i doradcy inwestycyjnego oraz międzynarodowe tytuły CFA i CIIA.

Ludwik Kotecki

Członek Rady Polityki Pieniężnej. Były doradca ekonomicznym Marszałka Senatu. W latach 2017-2021 był konsultantem ekonomicznym i doradcą wielu instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych. Pionier zielonych finansów w Polsce, był prezesem i dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspertem Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Członek Team Europe w Polsce, zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. W latach 2017-2022 pełnił także funkcję Głównego Ekonomisty Caritas Polska i członka zarządu Fundacji Pro Caritate. W latach 2008-2012 pełnił funkcje Podsekretarza Stanu, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W latach 2012-2015 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW.

Ignacy Morawski

Pomysłodawca projektu i szef zespołu SpotData. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowym (WestLB, Polski Bank Przedsiębiorczości), gdzie pełnił rolę głównego ekonomisty. W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w licznych rankingach, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez "Rzeczpospolitą" i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”. W 2019 r. wyróżniony przez ThinkTank jako jeden z 10 ekonomistów najbardziej słuchanych przez polski biznes.

Panel II

Polityka interwencji energetycznych odpowiedzią na kryzys?

Kryzys kosztów życia dotknął niemal każdą gospodarkę. Ceny energii są jednym z głównych czynników, które za niego odpowiadają. Narasta presja na rządy, by interweniowały w celu osłony obywateli przed rosnącymi kosztami. Energetyka okazuje się sektorem strategicznym jak nigdy wcześniej i jest elementem walki politycznej, a w tym roku również militarnej. Jak uchronić się w przyszłości przed tego typu zawirowaniami? Jak przeciwdziałać obecnemu kryzysowi i zapobiec recesji?

 

Piotr Arak

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracjii Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

Kamil Moskwik

Analityk Instytutu Jagiellońskiego, wcześniej piszący dla Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w sektorze energetycznym. Ma doświadczenie pracy w Ministerstwie Energii, Tauronie, Ministerstwie Rozwoju i wielu innych. Profesjonalnie zajmuje się klastrami energii.

Aleksander Śniegocki

Twórca prac analitycznych skupionych wokół polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Prezes Instytutu Reform. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych ocen wpływu polityk publicznych (m.in. w obszarze innowacji, rozwoju regionalnego, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju) oraz przygotowania dokumentów strategicznych. Skupia się na tworzeniu i zarządzaniu systemowymi projektami sprzyjającymi usprawnianiu polityki publicznej zarówno w Polsce, jak i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywał poprzez wdrażanie krajowych i unijnych projektów badawczych, m. in. w ramach programu Horyzont 2020, oraz doradztwo na rzecz administracji publicznej i sektora prywatnego. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Grzegorz Onichimowski

Przedstawiciel NODESmarket w Polsce i Europie Wschodniej; przedsiębiorca i menadżer w branży energetycznej z ponad 30-letnim doświadczeniem; współzałożyciel i prezes Towarowej Giełdy Energii, gdzie w latach 2002-2012 rozwijał polskie rynki gazu energetycznego i zielonych certyfikatów; w latach 2015–2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej.

Panel III

Ile kosztuje bezpieczeństwo? Maksymalizacja zysku a stabilność w handlu

międzynarodowym.

Handel międzynarodowy dużo ucierpiał wskutek pandemii i do dzisiaj nie powrócił do szczytowego wolumenu. Przerwanie łańcuchów dostaw obnażyło kruchość światowej gospodarki. Do tego znajdujemy się w czasach nawrotu wojen handlowych, rywalizacji w dotowaniu przemysłów nowoczesnej technologii, niedoborów surowców krytycznych i ogólnego nawrotu protekcjonizmu. Prelegenci będą zastanwiać się, jaki powinien być model handlu międzynarodowego, który byłby bardziej odporny na nieprzewidziane zmiany w rzeczywistości gospodarczej.

Jan Hagemejer

Wiceprezes Center for Social and Economic Research, gdzie przewodzi Zespołowi Makroekonomii i handlu. profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w projektach dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i sektora prywatnego; wcześniej był między innymi kierownikiem Wydziału Analiz Strukturalnych w Narodowym Banku Polskim. Jest autorem wielu publikacji dotyczących m.in handlu międzynarodowego, polityki handlowej, skutków umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz zagadnień makroekonomicznych i strukturalnych.

Mateusz Walewski

Główny ekonomista BGK od 2018 roku. Wcześniej pracował między innymi w PwC, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE i Instytucie Badań Edukacyjnych. Uczestnik wielu projektów badawczych i doradczych dla sektora prywatnego i rządów krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w latach 2008-2010. Autor publikacji na tematy makroekonomiczne, fiskalne oraz dotyczących zagadnień rynku pracy i polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University o Sussex.

Mateusz Urban

Ekonomista związany zawodowo z Oxford Economics, w Zespole ds. Europejskich Prognoz Makroekonomicznych. Poprzednio pracował jako zewnętrzny współpracownik ekonomiczny w CASE oraz jako ekonomista w Deloitte. Jego szczególny obszar zainteresowań to region Europy Środkowo-Wschodniej oraz strefa euro. Oprócz tego zajmuje się też powiązaniami między makroekonomią i rynkami finansowymi a polityką pieniężną. W tym roku wygrał nagrodę Focus Economics za prognozy dotyczące polskiej gospodarki w 2021 a w 2018 zwyciężył w konkursie Młodego Ekonomisty zorganizowanym przez Towarzystwo Polskich Ekonomistów.

Dorota Niedziółka

Profesor SGH w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Autorka wielu prac na temat rozwoju regionalnego, rynków energii i surowców energetycznych.

POZOSTALI PANELIŚCI

Adam Czerniak

Doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor ds. badań w centrum analitycznym Polityka Insight; reprezentant Polski w działającej przy Eurostacie radzie European Master in Official Statistics w kadencji 2021-2023; współpracował między innymi z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR; opublikował wiele prac naukowych o tematyce socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości.

Jacek Kotłowski

Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim oraz profesor w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001–2007 pracował w BRE Banku SA, najpierw jako ekonomista, a następnie. Obecnie nadzoruje rozwój narzędzi prognostycznych oraz obszar badań konkurencyjności polskiej gospodarki i strukturalnych uwarunkowań polityki pieniężnej. Prowadzi badania i analizy z zakresu makroekonomii, polityki pieniężnej i prognozowania.

Marcin Czaplicki

Doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; adiunkt w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się regulacjami i polityką makroostrożnościową oraz interakcją między stabilnością finansową i gospodarczą. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę jako ekonomista PKO BP, w której był wielokrotnie nagradzany w konkursach na trafność prognoz ekonomicznych. Posiada certyfikat CFA.

Wojciech Paczos

Makroekonomista, wykładowca w Cardiff University i adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). Ukończył doktorat w European University Institute, absolwent SGH. Ekonomista wizytujący w Bank of England. Obronił doktorat w European University Institute we Florencji. Członek kilku międzynarodowych zespołów badawczych, autor prac w dziedzinach finansów publicznych, polityki monetarnej i ekonomii w czasach COVID19. Zdobywca grantu NBP, wyróżniony nagrodą Austriackiego Banku Narodowego i medalem Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Założyciel i wiceprezes fundacji “Dobrobyt na Pokolenia”, członek Zespołu ds. Covid-19 przy Prezesie PAN.

PARTNERZY TEGOROCZNEJ EDYCJI

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PARTNERSTWO MERYTORYCZNE

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi.

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorem Kongresu:
Bartosz Traczyk
e-mail: bar1traczyk@gmail.com
tel: +48 575 964 646