0
UCZESTNIKÓW
0
EDYCJA
0
PRELEGENTÓW

NAJWIĘKSZA STUDENCKA KONFERENCJA EKONOMICZNA W POLSCE!

O KONGRESIE

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego współpracy z Instytutem Studiów Społeczno-Ekonomicznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku i podczas każdej edycji odwiedzają nas światowej sławy eksperci. W pierwszym dniu ma miejsce seria paneli tematycznych oraz wykładów związanych z tematem przewodnim Kongresu. Drugiego dnia nasi partnerzy organizują warsztaty dla uczestników oraz przeprowadzana jest debata z udziałem członków SKN FM.  

ORGANIZATORZY

SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII

INSTYTUT STUDIÓW 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działające przy Katedrze Finansów Międzynarodowych, to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych działających w SGH. Świadczy o tym liczba punktów przyznawanych przez Samorząd Studentów w ramach semestralnej oceny projektów, w której od kilku lat znajdujemy się w ścisłej czołówce. To również największe koło zajmujące się tematyką szeroko pojętej ekonomii.

Wśród obszarów zainteresowań członków SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. SKN FM to także miejsce do rozwoju osobistego oraz kształcenia postaw obywatelskich. Koło w obecnej formie istnieje już 10 lat. W tym czasie grono alumnów, obecnych członków i bliskich sympatyków osiągnęło łącznie ponad 200 osób. W tym roku liczba aktywnych członków Koła przekracza 50 osób.

ISES jest stowarzyszeniem powstałym w 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN Finansów i Makroekonomii. Obecnie liczy 35 członków, w tym kilku pracowników naukowych oraz wielu specjalistów z sektora publicznego (gł. NBP i MF) i prywatnego (gł. sektor bankowy). Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych. W tym celu ISES dąży m. in. do wspierania rozwoju SKN FM, realizując wspólnie kilka projektów, w tym Gabinet Cieni RPP, Prognozy Gospodarki Polskiej, SPES, Reformy dla Polski. Coroczny Kongres Makroekonomiczny ma stać się sztandarowym przykładem naszej owocnej współpracy.

TEGOROCZNA EDYCJA

GDZIE?

Aula I Budynek C, Szkoła Główna Handlowa, aleja Niepodległości 128 Warszawa

KIEDY?

13 LISTOPADA 2019

KEY NOTE SPEECH

Mity i fakty polskiej transformacji w latach 1989-2019 oraz szanse dogonienia Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych po względem PKB i bogactwa na mieszkańca po roku 2020
prof. Stanisław Gomułka

Główny ekonomista BCC. Z wykształcenia ekonomista i fizyk. Praca zawodowa w Polsce, w latach 1962-68 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego (1962-65), Zakład Badań i Doświadczeń Stolarki Budowlanej w Warszawie, Instytut Handlu Wewnętrznego w Warszawie (1965-66); jednocześnie stypendium habilitacyjne PAN. Praca zawodowa za granicą, w latach 1970-2005: stypendium Duńskiej Akademii Nauk (1970); London School of Economics and Political Sciences, University of Lon­don, Wydział Ekonomiczny (1970-2005), w tym czasie także Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Aarhus, Dania (1972-73); Netherlands Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities w Wassenaar, Holandia (1980-81); Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii (1984-85), USA; Instytut Hoovera Uniwesytetu Stanforda w Palo Alto, USA (1985); Instytut Harrimana Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, USA (1986); Instytut ds. Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, MA, USA (1989-90). Wybrane funkcje doradcze i inne: 1983-84 – konsultant OECD ds. ekonomicznych skutków międzynarodowego transferu technologii; 1985 – konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego ds. Polski, 1989 – konsultant Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej; 1989-94 i 1998-2002 -doradca kolejnych ministrów finansów Polski i członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów; 1990-91 – negocjator Polski z klubami Paryskim i Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera Balcerowicza; 1991 – doradca A. Gajdara w Moskwie ds. reform i polityki gospodarczej; 1993 – członek zespołu ministra J. Rokity ds. reformy Centrum Rządu; 1995-97 – doradca prezesa NBP; 1990-98 – dyrektor programu badań krajów w okresie transformacji w London School of Economics’ Centre for Economic Performance; 1989-91 – “Journal of Comparative Economics”, członek panelu redakcyjnego; 1991-2000 – członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; 1992-2000 członek Rady Naukowej CASE; 1994-98 – członek Rady Naukowej Instytutu Spraw Publicznych; 1997-98 – członek Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów; 1996–2001 – recurrent professor of economics w Central European University, Budapeszt; 1996-2006 professor of economics w College of Europe, Natolin; 2000-06 „Ekonomia”, członek Rady Programowej; 2002-06 – główny ekonomista Grupy PZU w Polsce; 2006–09 – „Bank i Kredyt”, członek Rady Programowej; 2008 – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; od lipca 2008 główny ekonomista Business Centre Club, od stycznia 2010 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Autor wielu publikacji ekonomicznych w języku polskim i angielskim. Na podstawie liczby odnośników do prac odnoto­wanych w Social Sciences Citation Index, włączony do The International Who is Who of the World’s major economists of the last three centuries, 2nd edition: 1986, 3rd edition: 1999.

I PANEL

30 lat transformacji i 15 lat integracji
prof. Cezary Wójcik - MODERATOR

Założyciel Center for Leadership, profesor SGH, pracował naukowo jako visiting scholar na uniwersytetach: Harvarda (USA), Berkeley (USA), Melbourne (Australia), Glasgow (Szkocja) i innych. Laureat obu najważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce. W 2008 r. – nagrody Banku Handlowego za szczególny wkład w rozwój ekonomii i finansów. W 2009 r. – nagrody Prezesa Rady Ministrów. Jako jedyny Polak pracował w trzech bankach centralnych na świecie: Europejskim Banku Centralnym, Narodowym Banku Austrii i Narodowym Banku Polski. W przeszłości pełnił funkcje: Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Dyrektora Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP, członka Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcy Ministra Finansów i doradcy Prezesa NBP, a także doradcy ekonomicznego banku WestLB Polska. Był także ekspertem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaangażowanym w analizę programu pomocowego dla Grecji. Pracował dla organizacji międzynarodowych, w tym np. Vienna Institute for International Economic Studies. Ukończył programy z zakresu zarządzania i przywództwa na Uniwersytecie Harvarda (USA), IESE Business School (Hiszpania) i HEC Paris (Francja) i innych. W 2011 wyróżniony Letter of Achievement za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy School Government. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dziewięciu książek wydanych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Estonii i na Węgrzech. Jego prace były publikowane i cytowane w renomowanych dziennikach zagranicznych, w „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Die Zeit”, „Handelsblatt”. Regularnie publikuje w dziennikach krajowych, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. W badaniu za okres 2001-2006 został sklasyfikowany na 1. miejscu najczęściej cytowanych ekonomistów polskich w czasopismach naukowych na świecie. Baza SSRN – największe na świecie elektroniczne repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – klasyfikuje go w pierwszych 5% naukowców na świecie. W grudniu 2009 r. w rankingu ekonomistów wytypowany do pierwszej szóstki najlepszych kandydatów do nowej Rady Polityki Pieniężnej. Także w 2009 r. – przed ukończeniem 35 lat – został mianowany jednym z najmłodszych profesorów ekonomii w Polsce. Wielokrotnie wyróżniany, w tym: dwukrotny stypendysta Fulbrighta, laureat stypendium Tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wielu innych.

Janusz Piechociński

Pełnił funkcję Wicepremiera i Ministra Gospodarki w latach 2012 – 2015. Podczas swojej kadencji uczestniczył w spotkaniach na najwyższym szczeblu z przedstawicielami ponad 120 państw, aktywnie promując polską gospodarkę i jej produkty, a także zachęcając do inwestycji w Polsce. Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz ekonomicznych oraz wspierania inwestycji. Zorganizował i przewodniczył licznym misjom biznesowym, których celem było zacieśnianie kontaktów gospodarczych między Polską a jej partnerami biznesowymi. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Izby Handlowo – Przemysłowej Polska Azja oraz doradza zarządom spółek giełdowych w Polsce.

dr Ludwik Kotecki

Polski ekonomista i urzędnik państwowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 2008 do 2012 podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, od 2009 do 2012 pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, w latach 2012–2015 główny ekonomista Ministerstwa Finansów, następnie zastępca dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie.

dr Jakub Sawulski

Kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym oraz adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Deloitte Polska, Instytucie Badań Strukturalnych oraz Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w finansach publicznych oraz polityce energetycznej i innowacyjnej państwa. Za cel działalności publicznej stawia sobie upowszechnianie wiedzy o ekonomii. Kierował dwoma ogólnopolskimi projektami naukowo-edukacyjnymi: „Jak są wydawane moje podatki” oraz „Młodzi o systemie emerytalnym”. Prowadzi bloga edukacyjnego o ekonomii na Facebooku. Jest autorem książki pt.: "Pokolenie '89. Młodzi o polskiej transformacji".

dr Sławomir Dudek

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz Dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej, czynny członek rady statystycznej oraz rady nadzorczej NFZ’u. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej od 2003 roku do chwili obecnej. W swojej pracy naukowej skupia się wokół zagadnień mikro i makroekonomicznych, a w głównej mierze używaniu aparatu matematycznego do poprawnego i jak najdokładniejszego przewidywaniu konkretnych zdarzeń z tych obszarów.

II PANEL

Wyłaniający się model kapitalizmu w Polsce
red. Marcel Lesik

Ekonomista nie tylko z wykształcenia, ale i z pasji. O gospodarce pisze od 8 lat, jako pełnoetatowy dziennikarz od 2 lat, najpierw w serwisie Energetyka24.com, a dziś w Pulsie Biznesu. Absolwent analityki gospodarczej na Uniwersytecie ekonomicznym w Katowicach oraz ekonomii na SGH. Studiował także na University of Agder w Norwegii. Pasję do ekonomii łączę z zainteresowaniem polityką międzynarodową i historią.

prof. Ryszard Rapacki

Wykładowca akademicki związany z warszawską Szkołą Główną Handlową. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują makroekonomię, ekonomię transformacji systemowej, teorię wzrostu gospodarczego i ekonomię instytucjonalną. Współtwórca, wykładowca i koordynator (od 1990 r.) bloku Ekonomia i Finanse publiczne w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od 2000 r. – Adjunct Professor w Carlson School of Management na University of Minnesota, a od 2006 r. – członek międzynarodowego zespołu wykładowców oraz Senior Fellow w Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) na uniwersytecie w Bonn. W latach 1985–2003 był ekspertem i konsultantem OECD oraz agend systemu ONZ (UNIDO, UNDP, Sekretariat ONZ) i odbył kilkanaście misji doradczych w Afryce, Azji, Europie i na Karaibach.

Ignacy Morawski

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekonomistów rynkowych. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowym (WestLB, Polski Bank Przedsiębiorczości), gdzie pełnił rolę głównego ekonomisty odpowiedzialnego za analizy makroekonomiczne. W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w licznych rankingach prognostycznych, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez Narodowy Bank Polski i „Rzeczpospolitą”. Był również członkiem zespołu przygotowującego prognozy makroekonomiczne w Polskiej Akademii Nauk, pracował także w think tanku WiseEuropa. Karierę rozpoczynał jako reporter ekonomiczny „Rzeczpospolitej”. Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

dr Martyna Kobus

Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, od niedawna Kierownik nowej jednostki w ramach Instytutu - Centrum Badań nad Nierównościami. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim problemami pomiaru nierówności, dobrobytu, ubóstwa, mobilności, a ostatnio przede wszystkim pomiarem nierówności szans i ekonometryczną oceną skutków polityk. Autorka szeregu artykułów w tych tematach w czasopismach zagranicznych, kierowniczka wielu grantów badawczych,  regularnie występuje na konferencjach międzynarodowych i współpracuje z uznanymi ekspertami w dziedzinie. Stypendystka m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  

Aleksander Olechnowicz

Ekonomista, wiceprezes fundacji naukowej CASE Białoruś, starszy konsultant w Zespole Analiz Ekonomicznych EY, a także przewodniczący komisji rewizyjnej ISES. Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics, studiował zarządzanie w National Taiwan University. Obecnie doktorant Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Specjalizuje się w analizach makroekonomicznych i sektorowych gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej i innych krajów posocjalistycznych oraz ilościowej ocenie ekonomicznego wpływu przedsiębiorstwa lub branży na gospodarkę. W latach 2014-2015 pracował w McKinsey, gdzie odpowiadał za analizy operacyjne i inwestycyjne dla największych spółek przemysłowych w Polsce. W latach 2013-2014 pracował w Biurze Badań Stosowanych NBP, gdzie odpowiadał za modelowanie makroekonomiczne i prognozowanie polskiej gospodarki. Od 2009 r. związany z fundacją naukową Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Białoruś (CASE Białoruś).

PARTNERZY TEGOROCZNEJ EDYCJI

PARTNER GŁÓWNY

PATRONI HONOROWI

PATRONAT MERYTORYCZNY

PARTNERZY MEDIALNI

KONTAKT

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi.

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorem Kongresu:
Paweł Galiński
e-mail: p.galinski@outlook.com
tel: +48 517 503 203