II KONGRES MAKROEKONOMICZNY

W dniach 26-27 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się II Kongres Makroekonomiczny. Było to wydarzenie naukowe, organizowane przez Instytut Studiów Ekonomiczno- Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii we współpracy z The Institute for New Economic Thinking – Young Scholars Initiative. Projekt uzyskał także Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. II Kongres Makroekonomiczny, którego tematem przewodnim były Transformacje, przybrał formę konferencji oraz warsztatów.

Wydarzenie było kolejną odsłoną corocznego kongresu stanowiącego platformę wymiany myśli ekonomicznej, którego celem, wraz z towarzyszącymi warsztatami, jest zwiększenie aktywności studentów i młodych ekonomistów w debacie publicznej poprzez kreację nowych kierunków w życiu publicznym, dzięki czemu grupy te uzyskają pośredni, a w przyszłości bezpośredni wpływ na decyzje wpływające na naszą rzeczywistość. Oprócz refleksji nad transformacją gospodarczą w Polsce, podjęte zostały kwestie wyzwań stojących przed Polską w przyszłości – możliwości znalezienia się w pułapce średniego dochodu oraz konieczności modernizacji sektora energetyki. W założeniu realizacja tego projektu miała stworzyć miejsce współpracy, a w dłuższej perspektywie – poprzez stymulację rozwoju nowego pokolenia ekonomistów i ludzi biznesu – wprowadzić Polskę na nowe tory wzrostu gospodarczego.

W konferencji uczestniczyło około 300 studentów oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. W warsztatach, przeprowadzonych w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, wzięło udział ok. 40 osób, wśród których znaleźli się zarówno studenci, jak i doktoranci. Konferencja została otwarta przez prezesa Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii Rafała Starościka, przedmowę wygłosił również prof. Cezary Wójcik – opiekun naukowy SKN FM.

WYKŁAD INAUGURUJĄCY I DZIEŃ

TRANSFORMACJA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO

Wykład inauguracyjny na temat transformacji polskiego sektora bankowego został przedstawiony przez prof. Oskara Kowalewskego, zastępcę Dyrektora ds. Naukowych INE PAN reprezentującego także Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz The Wharton School of the University of Pennsylvania. Prof. Kowalewski podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian w systemie finansowym po 1989 r. oraz struktury właścicielskiej polskich banków. Wykład wywołał wśród publiczności liczne pytania, co wskazało na znaczne zainteresowanie uczestników poruszaną tematyką.

Dalsza część II Kongresu Makroekonomicznego składała się z trzech paneli. W każdym z nich udział wzięło czterech prelegentów oraz moderator. Reprezentowali oni m. in. instytucje finansowe, naukowe, uczelnie, a także firmy z branży energetycznej, doradczej oraz mediów.

PANEL I

25 YEARS OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN POLAND

Uczestnicy panelu:

 • prof. Cezary Wójcik (Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) – moderator,
 • dr Agnieszka Jańczuk- Gorywoda (Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center, The Institute for New Economic Thinking – Young Scholars Initiative),
 • prof. Ryszard Rapacki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • dr Marina Wes (Menedżer Banku Światowego dla Polski i krajów bałtyckich),
 • dr Jarosław Janecki (główny ekonomista Societe Generale).

Paneliści wymienili swoje spostrzeżenia na temat działań, które zostały poczynione w celu przejścia od modelu gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, ocenili ich trafność z perspektywy czasu i w świetle doświadczeń innych gospodarek stawiających czoła podobnym wyzwaniom, a także odpowiedzieli na pytanie, jak wielka była rola zagranicznych ekspertów w tym procesie. Paneliści doszli do podobnych wniosków i zgodzili się co do tezy, że transformacja polskiego systemu polityczno-gospodarczego była ogromnym sukcesem.

PANEL II

IMITACJE CZY INNOWACJE – ŹRÓDŁA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI W DŁUGIM OKRESIE

Uczestnicy panelu:

 • dr. Tomasz Kaczor (główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszwie) – moderator,
 • Monika Kurtek (główny ekonomista Banku Pocztowego),
 • dr hab. Joanna Tyrowicz (Narodowy Bank Polski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Kamil Pruchnik (Młodzi Reformują Polskę).

Paneliści wspólnie zastanowili się, co jest przyczyną rozwoju gospodarczego w długim okresie i określili mocne i słabe strony polskiej gospodarki pod tym względem.Dyskusja dotyczyła również roli państwa we wspieraniu młodych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz przyczyn sukcesu największych korporacji z branży technologicznej. Temat wywołał liczne i kontrowersyjne pytania ze strony publiczności, a brak zgody co do odpowiedzi wśród prelegentów dodatkowo skłaniał do przemyśleń.

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU AKE

Przed trzecim panelem odbyła się gala wręczenia nagród II edycji Akademickiego Konsensusu Ekonomicznego – konkursu, w którym swoje prognozy oddało ponad 150 studentów i doktorantów z całej Polski. Najlepszym analitykiem makroekonomicznym został Karol Rybaczuk, a nagrodę i gratulacje odebrał z rąk redaktora naczelnego Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej Macieja Danielewicza.

PANEL III

IMITACJE CZY INNOWACJE – ŹRÓDŁA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI W DŁUGIM OKRESIE

Uczestnicy panelu:

 • Roman Młodkowski (prezes zarządu RMVC) – moderator,
 • Remigiusz Chlewicki (Partner EY),
 • Lesław Lewandowski (Grupa Lotos),
 • dr Karol Wawrzyniak (Narodowe Centrum Badań Jądrowych),
 • Tomasz Chmal (Partner w White & Case).

Paneliści w szczególności skupili się na temacie kierunku rozwoju polskiego sektora energetycznego w kontekście europejskim, kwestii regulacji branży energetycznej, a także niezależności i sposobie przejścia z energetyki opartej na konwencjonalnych źródłach do produkcji ze źródeł odnawialnych.

WYKŁAD ZAMYKAJĄCY I DZIEŃ

TRANSITION: INSTITUTIONS, COMPLEXITY AND TRANSFORMATION

Wykład zamykający został wygłoszony w języku angielskim przez dr. Christophera Hartwella – przewodniczącego CASE Poland. W swojej przemowie skupił się na roli przemiany instytucjonalnej i strukturze systemu instytucji w procesie transformacji, a także wyodrębnił obszary, w których transformacja w Polsce została zakończona, gdzie wciąż trwa i gdzie powinna trwać. Swój wykład zakończył przemyśleniami na temat związku polskiej transformacji z tą, która ma miejsce na Ukrainie.

DZIEŃ II

WARSZTATY „LAW AND FINANCIAL STABILITY IN THE EU”

Drugi dzień II Kongresu Makroekonomicznego przybrał formę warsztatów w języku angielskim, które zostały poprowadzone 27 listopada przez dr Agnieszkę Jańczuk – Gorywodę z Tilburg Law School, Tilburg Law and Economics Center oraz The Institute for New Economic Thinking – Young Scholars Initiative w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki. Warsztaty składały się z dwóch sesji, podczas których uczestnicy dyskutowali na temat roli instytucji finansowych, w szczególności sektora bankowego i systemów płatniczych, w utrzymywaniu stabilności europejskiego systemu finansowego.

PATRONI MERYTORYCZNI I MEDIALNI

PATRONAMI MERYTORYCZNYMI II KONGRESU MAKROEKONOMICZNEGO ZOSTALI

PATRONAT MEDIALNY NAD KONGRESEM OBJĘLI