V KONGRES MAKROEKONOMICZNY

TEMAT PRZEWODNI:

WYZWANIA MAKROEKONOMICZNE NAJBLIŻSZEJ DEKADY

POLICYMAKERS: KEYNOTE SPEECH

PROF. GRZEGORZ KOŁODKO (CZTEROKROTNY WICEPREMIER I MINISTER FINANSÓW)

ECONOMISTS: PANEL I

CZY OBSERWUJEMY/MOŻEMY MÓWIĆ O ZAŁAMANIU INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ W WYMIARZE GOSPODARCZYM?

Przez ostatnie dekady obserwowaliśmy wzrost powiązań międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Miały one swoje odzwierciedlenie zarówno w gospodarce realnej, jak i w sektorze finansowym. Jednak w ostatnich latach obserwujemy pewne symptomy świadczące o możliwym odwróceniu tego trendu. Należą do nich spadek dynamiki wzrostu światowego handlu, a także wzrost popularności haseł protekcjonistycznych. Coraz częściej można usłyszeć głosy, że obecny system globalnej wymiany handlowej generuje wiele niesprawiedliwości, a także jest niedostatecznie efektywny. Wszystko to skłania nas do zadania pytania o przyszłość międzynarodowej integracji gospodarczej.

 • Czy w ostatnich latach rzeczywiście obserwujemy odwrót od globalizacji?
 • Czy możliwa jest międzynarodowa integracja gospodarcza do wyboru(a’la carte)? Czy możliwe jest otwarcie jest otwarcie gospodarek jedynie w zakresie wymiany towarów, ale już nie w zakresie wymiany kapitału?
 • Przyszłość globalizacji – umowy międzynarodowe czy struktury organizacyjne?
 • Czy obserwowane obecnie trendy w zakresie międzynarodowej integracji gospodarczej mogą zaszkodzić planom polskiego Rządu określonym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju(która zakłada m.in. ekspansję zagraniczną polskich firm)?

Moderator:

 • Red. Maciej Głogowski (TOK FM)

Prelegenci:

 • Leszek Skiba (wiceminister finansów),
 • dr Piotr Maszczyk (SGH),
 • Grzegorz Zieliński (EBOiR),
 • Marta Korczak (ISES, absolwentka SKN FM).

BUSINESSMEN: PANEL II

PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Okresy szybkich zmian technologicznych były często negatywnie odbierane przez pracowników. Do rangi symbolu urósł ruch luddystów, który w ramach strachu przed utratą pracy na rzecz maszyn, posuwał się do ich niszczenia. Można jednak stwierdzić, że do tej pory zmiany technologiczne tworzyły więcej miejsc pracy niż niszczyły. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, w których autorzy podkreślali odmienny charakter zbliżającej się rewolucji technologicznej. Ich zdaniem tym razem istnieje rzeczywista obawa utraty znacznej części miejsc pracy.

 • Czy obecnie obserwowane zmiany technologiczne rzeczywiście grożą masowym bezrobociem?
 • Czy wprowadzanie nowych technologii uzasadniają wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego?
 • Czy powstanie nowych modeli biznesowych(typu: UBER; AirBnB) wymusza nowe sposoby opodatkowania?
 • Na czyją korzyść zmienią się relacje na linii pracodawca-pracownik?
 • Czy ludzkość może zachować całkowitą kontrolę nad postępem technologicznym(w kontekście sztucznej inteligencji)?

Moderator:

 • Red. Grzegorz Siemionczyk (Rzeczpospolita)

Prelegenci:

 • dr Adam Czerniak (SGH, Polityka Insight),
 • Łukasz Kozłowski (Pracodawcy RP),
 • Prof. Marek Góra (SGH),
 • Piotr Palutkiewicz (ISES, Instigos).

PARTNER STRATEGICZNY

Goldman Sachs to globalna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną i doradztwem finansowym, działająca w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Do grona jej klientów należą rządy, instytucje publiczne oraz największe firmy świata. W naszym kraju obecna jest od maja 2011 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w transformacji i rozwoju polskiej gospodarki. W ramach doradztwa finansowego specjalizuje się w zagadnieniach takich jak fuzje i przejęcia, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, zarządzanie aktywami i portfelami inwestycyjnymi.