0
EDYCJA

22 - 23 listopada 2023

stacjonarnie

NAJWIĘKSZA STUDENCKA KONFERENCJA EKONOMICZNA W POLSCE!

O KONGRESIE

Kongres Makroekonomiczny jest flagowym projektem Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii oraz owocem jego wieloletniej współpracy z Instytutem Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Konferencja organizowana jest od 2013 roku, podczas każdej edycji odwiedzają nas światowej sławy eksperci. W tym roku tematem przewodnim jest „Nowe otwarcie: Jakie wyzwania stoją przed Polską, Europą i Światem”.  W ramach XI Kongresu Makroekonomicznego uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć od czołowych polskich i światowych ekonomistów dyskusje na tematy: polityki pieniężnej, widma recesji, wyzwań czekających handel międzynarodowy.

ORGANIZATORZY

SKN FINANSÓW I MAKROEKONOMII

INSTYTUT STUDIÓW 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie działające przy Katedrze Finansów Międzynarodowych, to jedno z najbardziej aktywnych kół naukowych działających w SGH. Świadczy o tym liczba punktów przyznawanych przez Samorząd Studentów w ramach semestralnej oceny projektów, w której od kilku lat znajdujemy się w ścisłej czołówce. To również największe koło zajmujące się tematyką szeroko pojętej ekonomii.

Wśród obszarów zainteresowań członków SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. SKN FM to także miejsce do rozwoju osobistego oraz kształcenia postaw obywatelskich. Koło w obecnej formie istnieje już 10 lat. W tym czasie grono alumnów, obecnych członków i bliskich sympatyków osiągnęło łącznie ponad 200 osób. W tym roku liczba aktywnych członków Koła przekracza 50 osób.

ISES jest stowarzyszeniem powstałym w 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN Finansów i Makroekonomii. Obecnie liczy 35 członków, w tym kilku pracowników naukowych oraz wielu specjalistów z sektora publicznego (gł. NBP i MF) i prywatnego (gł. sektor bankowy). Misją Instytutu jest działanie na rzecz nauki polskiej oraz wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez prowadzenie i wspomaganie działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej, a także przygotowywanie programów reform społeczno-gospodarczych. W tym celu ISES dąży m. in. do wspierania rozwoju SKN FM, realizując wspólnie kilka projektów, w tym Gabinet Cieni RPP, Prognozy Gospodarki Polskiej, SPES, Reformy dla Polski. Coroczny Kongres Makroekonomiczny ma stać się sztandarowym przykładem naszej owocnej współpracy.

PROGRAM KONGRESU

22 - 23 listopada 2023

22 listopada 

Aula A Budynek A

Szkoły Głównej Handlowej 

ul. Rakowiecka 24

Rozpoczęcie o godzinie 12:30

 

23 listopada

Aula A Budynek A

Szkoły Głównej Handlowej

ul. Rakowiecka 24

Rozpoczęcie o godzinie 12:30

 

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest
Nowe otwarcie: Jakie wyzwania stoją przed Polską, Europą i Światem

 
 

Keynote Lecture

TBA

Panel I

Recesja czy wzrost? W jakim kierunku podąży Polska i Świat?

Żyjemy w czasach niepewności co do przyszłości. Świat jest coraz mniej przewidywalny, pojawiją się czarne łabędzie, takie jak COVID-19, które mają kolosalny wpływ na rzeczywistość i często odwracają bieg historii. Obecnie jesteśmy na etapie popandemicznym oraz pierwszym szoku wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Wielu ekonomistów i ekonomistek próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja makrokonomiczna w Polsce i na świecie. Czy czeka nas okres hossy czy bessy? Czy wyszliśmy już z okresu spowolnienia gospodarczego?

dr Marcin Mazurek

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 15 lat związany z bankowością i rynkami finansowymi. Zdobywał doświadczenie w Narodowym Banku Polskim oraz banku BGŻ. Od 2007 roku związany z mBankiem, gdzie obecnie pełni funkcję głównego ekonomisty.

Kamil Pastor

Ekonomista, absolwent kierunków Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowany historią gospodarczą oraz ekonomią instytucjonalną. Posiada bogate doświadczenie zdobyte m.in. w ośrodku analitycznym SpotData oraz think-tanku WISE Europa, gdzie był odpowiedzialny za analizy ilościowe i jakościowe efektywności wykorzystania funduszy unijnych w Polsce oraz modelowanie ekonomiczne. Obecnie zatrudniony w PKO Banku Polskim.

Maciej Wysocki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. W czerwcu 2023 obronił rozprawę doktorską poświęconą stabilności fiskalnej państw Europy Środkowo-Wschodniej. Finalista I edycji ogólnopolskiego konkursu „Wiedzą Pisane” w obszarze finansów zorganizowanego przez PZU S.A. Zawodowo związany z administracją rządową, urzędnik służby cywilnej. W latach 2016-2021 Prezes Zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES), od października 2023 specjalista ds. badań i technologii w Polskiej Akademii Nauk.

Panel II

Czy Europa gra w swojej lidze? Konkurencyjność i potencjał gospodarczy Unii.

Unia Europejska jest jedną z trzech największych gospodarek świata, jednakże w przeciągu ostatnich dekad znacząco utraciła swoją pozycję gospodarczą na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Na panelu poruszone zostaną kwestie związane ze zmianami, jakie muszą wejść w życie w Unii w celu odbudowy pozycji światowej rynków Europejskich. Spodziewać się można także dyskusji o zagrożeniach oraz potencjalnych szansach, jakie można znaleźć w szybko zaostrzającej się polityce ekologicznej UE. Czy Europa będzie mogła wypracować swoją własną ścieżkę rozwoju, czy będzie jednak zmuszona do nieustannego podążania za przykładem swoich konkurentów?

 

Marcin Zaborowski

"Marcin Zaborowski - polski politolog, wiceprezes Center for European Policy Analysis w latach 2015-2016, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 2010-2015, redaktor naczelny pisma Res Publica Nowa. Obecnie pracuje w think tanku GLOBSEC, gdzie kieruje programem bezpieczeństwa międzynarodowego. Ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Otrzymał stopień doktora w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie w Birmingham. W 1995 był asystentem podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie uzyskał stypendium Chevening nadane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej Zjednoczonego Królestwa. W latach 2000–2001 pracował w Centrum Badań nad Rosją i Europą Wschodnią na Uniwersytecie w Birmingham, a do 2005 – wykładał na Wydziale Stosunków Międzynarodowych na Aston University w Birmingham Ma szerokie doświadczenie zarówno w zarządzaniu, jak i w badaniach nad polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Specjalizuje się w relacjach transatlantyckich, polityce Unii Europejskiej oraz polityce bezpieczeństwa."

Andrzej Halesiak

Ekonomista i menedżer przez kilkanaście lat związany z sektorem bankowym. Wcześniej przez kilka lat zatrudniony w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie pracował m.in. przy projektach związanych z przyciąganiem zagranicznych inwestycji do EŚW, rozwojem e-biznesu, restrukturyzacją firm czy też strategią rozwoju. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Departament Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów). Jest konsultantem Banku Światowego, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, mentorem w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, członkiem TEP, felietonistą Parkietu oraz autorem bloga poświęconego zagadnieniom gospodarczym.

dr Jarosław Janecki

Dr Jarosław Janecki jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Societe Generale S.A. w Polsce. Był również pracownikiem Ministerstwa Finansów, w Departamentach Długu Publicznego oraz Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Prowadzi badania dotyczące bankowości centralnej i funkcjonowania rynków finansowych. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących problematyki gospodarczej, a także laureatem konkursów na najlepsze prognozy walutowe i makroekonomiczne.

dr Honorata Nyga - Łukaszewska

dr Honorata Nyga - Łukaszewska - ekonomistka, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki światowej, Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz zarządzania i marketingu SGH. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym, polityce energetycznej i klimatycznej, dyplomacji gospodarczej oraz ekonomią międzynarodową. Pracowała między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Recenzentka międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. 

Panel III

Znaczenie rynku kapitałowego dla konwergencji Polski

Handel międzynarodowy dużo ucierpiał wskutek pandemii i do dzisiaj nie powrócił do szczytowego wolumenu. Przerwanie łańcuchów dostaw obnażyło kruchość światowej gospodarki. Do tego znajdujemy się w czasach nawrotu wojen handlowych, rywalizacji w dotowaniu przemysłów nowoczesnej technologii, niedoborów surowców krytycznych i ogólnego nawrotu protekcjonizmu. Prelegenci będą zastanwiać się, jaki powinien być model handlu międzynarodowego, który byłby bardziej odporny na nieprzewidziane zmiany w rzeczywistości gospodarczej.

Mikołaj Raczyński

Mikołaj Raczyński – ekspert rynków finansowych i zarządzania aktywami, manager, ekonomista. Od ponad dziesięciu lat aktywnie obecny na polskim rynku kapitałowym i inwestycyjnym, pracując zarówno przy zarządzaniu środkami klientów, jak i na stanowiskach kierowniczych. Wielokrotnie otrzymywał nagrody Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za wyniki inwestycyjne („Złoty Portfel” za rok 2015 i 2020) i prognozy makroekonomiczne ( najlepszy analityk makroekonomiczny roku 2016 oraz 2019). Posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Obecnie pracuje w Portu, gdzie zajmuje stanowisko Chief Investment Officer oraz Head of Portu Poland.

Dariusz Kędziora

Dariusz Kędziora - Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI od roku 2020. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestującymi na rynkach wschodzących nabyte podczas pracy dla firmy Aviva Investors, w latach 2007-2016 w Warszawie i od 2016 do 2020 roku w Londynie. Specjalizuje się w portfelach dłużnych. Na Uniwersytecie w Tilburgu uzyskał międzynarodowy certyfikat ekonomii i finansów.

Mateusz Zawistowski

Mateusz Zawistowski - od 2018 roku doradca Giełdy Papierów Wartościowych w obszarze realizacji strategii wzrostu i nowych linii biznesowych. Managing Director w ffVC, amerykańskim funduszu venture capital. Przewodniczący Rady Nadzorczej AMX. 

dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

Profesor w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości SGH. Autor lub współautor ponad kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych i licznych opracowań eksperckich. Odbył staż naukowy w School of Economics and Finance na Uniwersytecie Victoria w Wellington (Nowa Zelandia).Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości.

POZOSTALI PANELIŚCI

dr Sławomir Dudek

Ekspert ds. finansów publicznych, makroekonomista, założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych. Posiada ponad 23-letnie doświadczenie w Ministerstwie Finansów, a w latach 2012-2019 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej. Przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był głównym ekonomistą i prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju, a także głównym ekonomistą Pracodawców RP. Zasiadał w organach decyzyjnych wielu spółek i instytucji m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, Aplikacji Krytycznych czy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie także nauczyciel akademicki w SGH oraz członek Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu.

dr Krzysztof Księżopolski

Ekspert specjalizujący się w bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym, a także polityce klimatycznej oraz energetycznej. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Polityki Publicznej. Autor, redaktor i współredaktor licznych książek oraz publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom polityki energetycznej, ochrony klimatu, czy odnawialnych źródeł energii. Zainteresowany kwestiami energetyki obywatelskiej oraz rozwoju lokalnego. W 2015 roku został laureatem nagrody RENERGY AWARD 2015 w kategorii „Osobowość Roku”.

dr Karol Pogorzelski

Ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych w Pekao S.A. od 2021 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym to uzyskał tytuł doktora ekonomii w roku 2014. Doświadczenie w dziedzinie badań mikroekonomicznych zdobywał pracując w ING Banku Śląskim w latach 2016-2021, a także w Instytucie Badań Strukturalnych między 2012 a 2014 rokiem. Otrzymał nagrodę za najlepszą prognozę 2017 ING Banku Śląskiego. Przewodził badaniom dotyczącym rynkowi pracy, finansów publicznych, ubezpieczenia społecznego, czy rozwoju regionalnego.

PARTNERZY TEGOROCZNEJ EDYCJI

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi.

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorem Kongresu:
Piotr Kamiński
e-mail: piotrkaminski03@interia.pl
tel: +48 694 067 749